NỘI THẤT VĂN PHÒNG

Bàn quầy lễ tân Hòa Phát BQ04
Tính theo m dài
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
BBàn quầy lễ tân Hòa Phát BQ10
Tính theo m dài
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Bàn quầy lễ tân Hòa Phát BQ11
Tính theo m dài
Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Salon văn phòng Hòa Phát S2

Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Salon văn phòng Hòa Phát S4

Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
Salon văn phòng Hòa Phát S1

Chưa VAT: 0
Có VAT 10%: 0
BMT11 (ML11) bàn máy vi tính khung sắt hòa phát
W945 x D550 x H750 mm
Chưa VAT: 880,000 đ
Có VAT 10%: 968,000 đ
Bàn vi tính khung sắt Hòa Phát  BMT46
W1000 x D620 x H1080 mm
Chưa VAT: 1,050,000 đ
Có VAT 10%: 1,155,000 đ
Bàn vi tính Hòa Phát SV204HL
W1200 x D750 x H750 mm
Chưa VAT: 1,310,000 đ
Có VAT 10%: 1,441,000 đ